geodezja świdnica

Wikipedia i uprawnienia geodezyjne w Polsce

geodezja świdnica
Uprawnienia geodezyjne ? uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną ds.
Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej.

Po pozytywnym wyniku egzaminu dana osoba otrzymuje tytuł zawodowy geodety uprawnionego (do wykonywania samodzielnyc.

Dodane: 26-10-2019 03:15

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Świdnica

Widok do druku:

geodezja świdnica